گالری - دیدارمحمد سالاری با شورایاران منطقه 21 و بازدید از پروژه های منطقه