گالری - آغاز سال تحصیلی جدید با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در دبیرستان دانشمند منطقه 8