گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران از منطقه 18 و دیدار باشورایاران منطقه