گالری - مراسم تقدیراز حامیان محمد سالاری و تجلیل از مردم سبزوار بزرگ(بخش اول )