گالری - بازدید از بافت های تاریخی شهر قزوین به همراه اعضای شورای شهر و شهردار قزوین


هیچ تصویری در این گالری وجود ندارد