گالری - نشست اعضای شورای شهر تهران و شهردار تهران با نمایندگان مجلس به مناسبت روز شورا ها