جلسات بررسی چالش ها و مشکلات محلات شهر تهران - نیمه دوم دی ماه 98


جلسه 4 ساعته با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 22

 

 

دیدار 3 ساعته با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 4 شهرداری تهران

 

دیدار 3 ساعته با با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 10


 

حضور در برنامه ملاقات حضوری با شهروندان منطقه 10