سخنرانی های محمد سالاری در همایش ها و سمینارها- نیمه دوم دی ماه 98


سخنرانی در نشست تخصصی "آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی در شهرداری تهران"