قائم مقام حزب همبستگی مطرح کرد:

مسئولیت پذیری اجتماعی، مهم ترین عامل برای بهبود شرایط امروز کشور است


قائم مقام حزب همبستگی طی سخنانی در اولین جلسه اعضای حزب همبستگی ایران اسلامی در سال 98 به منظور دیدار نوروزی اعضای این حزب و جمعی از اصلاح طلبان و بررسی ابعاد فنی و کارشناسی حادثه سیل اخیر در کشور برگزار شد، گفت: حادثه سیل فراگیری که امسال رخ داد و اغلب استان ها را درگیرکرد، در کنار خسارات جانی و مالی گسترده ای که برای هم وطنان عزیزمان داشت، موجب ایجاد یک دغدغه عمومی نسبت به مدیریت بحران، رعایت پیوست های مطالعاتی، حفاظت از محیط زیست و اقلیم و ... شد.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر مشکلات محیط زیستی مشکل اول مملکت بوده است، چراکه متاسفانه آحاد مردم جامعه و اغلب سازمان ها و نهادها، صرفا مبتنی بر منافع شخصی و سازمانی از محیط بهره برداری کرده اند و توجه جدی به حفاظت و صیانت از آن نداشته اند. بنابراین این مشکل حل نمی شود مگر اینکه یک دغدغه عمومی در سطح جامعه نسبت به توجه به صیانت و حفاظت از محیط زیست ایجاد شود، در غیر اینصورت صرف رویکردهای تحکمی نهادهای حاکمیتی در این خصوص به رفع مشکلات نمی انجامد.

محمد سالاری تصریح کرد: بنظر من سیل اخیر می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران برای یک تغییر نگاه و باور عمومی نسبت به محیط زیست و نیز توجه به اصول فنی و کارشناسی و مطالعاتی در تصمیم گیری ها و اقدامات باشد. با توجه به بروز و ظهور شبکه فضای مجازی و تحقق واقعی رکن چهارم دموکراسی، در این مقطع تاریخی اگر مجموعه تصمیم سازان و کنشگران بتوانند در این فضا تدبیر و راهبری کنند، این بلای طبیعی در کنار خسارات وارده می تواند یکی از الطاف خفیه الهی باشد.

وی افزود: برای حل مشکلات ابتدا باید زمینه اجتماعی فراهم شود و نگاه از بالا به پایین در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اصلاح شود چراکه در این روزها کشور ما دچار مشکلات جدی است، شکل گیری مسئولیت پذیری اجتماعی، مهم ترین عامل برای بهبود شرایط است.