نشست اول

بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهرانسلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموعه ای از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و راه حل های برون رفت از وضعیت دشوار موجود شکل گرفته است.

برای مشاهده کلیک کنید


در سایر رسانه ها بخوانید