سالاری:

طرح ترافیک جدید به روانسازی ترافیک محدوده طرح منجر شده است


محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سخنان پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر با اشاره به طرح ترافیک جدید گفت: