سالاری خبرداد:

طرح شورای شهر برای‌نامگذاری معبری به نام «مریم میرزاخانی»


محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران از ارائه طرح یک فوریتی " الزام شورای شهر تهران به نامگذاری یکی از معابر و اماکن شاخص تهران به نام مریم میرزاخانی نابغه نامدار ریاضی ایران اسلامی و جهان  " به هیات رییسه شورا در جلسه امروز  خبر داد.