بعد از گذشت 5 سال از طرح تفصیلی همچنان شهر تهران با بیش از 1000 بخشنامه اداره می شود


محمد سالاری نسبت به وضعیت بحرانی معاونتهای شهرسازی مناطق 22 گانه هشدار داد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر در تذکری به شهردار تهران و معاون شهرسازی شهرداری اظهار داشت: قریب به 5 سال از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران گذشته است اما بیش از 1000 بخشنامه صادره از سوی شهرداری و معاونت شهرسازی در مناطق به قوت خود باقی است و این در صورتی است که قرار بود با ابلاغ مفاد طرح تفصیلی و انجام تکالیف مربوطه تمامی بخشنامه های گذشته لغو و منتفی گردد و از اعمال سلایق شخصی توسط مدیران و شهرداران و ایجاد فضای رانتی جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: در سال اول شورای چهارم با پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری تمامی بخشنامه های فوق لغو گردید اما متاسفانه به تدریج با رویکرد درآمدزایی و با رویکرد افزایش اختیارات مدیران و شوراهای معماری مناطق مجددا این بخشنامه ها اعمال می گردد.

این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران و معاون شهرسازی شهرداری اعلام کرد: حال و روز فرایند تصمیم گیری در معاونت های شهرسازی مناطق و شوراهای معماری بسیار نامناسب است و متاسفانه طی ماه های اخیر حتی از ارائه فرم های اعلام عوارض سیستمی و چاپی اجتناب می شود که این امر موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان و گسترش تالی فاسد شده است.

سالاری همچنین در خصوص عدم برونسپاری کامل وظایف شهرسازی مناطق به دفاتر خدمات الکترونیک نیز تذکر داد و گفت: دفاتر خدمات الکترنیک ایجاد شد تا شرح وظایف مناطق در حوزه شهرسازی در فرایند صدور پروانه و گواهی ها به این دفاتر برونسپاری و فرایند صدور پروانه کوتاه تر شود و از تخلفات در این حوزه جلوگیری گردد این در حالیست که نه تنها این دفاتر ایجاد شده اند و بیش از 1500 نفر پرسنل و کارشناس جذب کرده اند ، معاونت های شهرسازی همچنان مانند گذشته و با تعداد افراد بیشتری درگیر فرایند صدور پروانه می باشند .

وی ادامه داد: قرار بود تسهیل گری برای مردم در این حوزه ایجاد گردد ولی آنچه اتفاق افتاده شهروندان می بایست هم به شهرداری و هم به دفاتر مراجعه کنند.

سالاری افزود: اگر واقعا فکر می کنید دفاتر الکترونیک مفید و موثر نبوده اند این موضوع را تعیین تکلیف کنید هرچند تجربه در حوزه های مختلف نشان می دهد برونسپاری ها به بخش خصوصی موفق بوده است .

وی در پایان خواستار تشکیل جلسه ای در هفته آتی به منظور حل و فصل این چالش ها شد.