اعتراض شدید سالاری به ممانعت فرمانداری تهران از تخریب طبقه آخر پاساژ علاء الدین


محمد سالاری به نامه فرمانداری تهران در خصوص ممانعت از تخریب کامل طبقه اخر پاساژ علاء الدین اعتراض کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در اعتراض به نامه فرمانداری تهران در ارتباط با عدم تخریب پاساژ علاء الدین اظهار داشت: متاسفانه فرمانداری تهران بجای حمایت از شورا و قوه قضاییه در تخریب هرچه سریعتر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.

وی افزود: این در حالیست که تخلفات پاساژ علاءالدین و بویژه اضافه کردن طبقه آخر آنهم در مرکز شهر در کمیسیون ماده صد و قوه قضاییه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع آوری کلیه دیوارکشی ها و تیغه بندی ها اقدام نموده و هیچکس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته دیگر تمام شده است و نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده بان های شهری و رسانه ها منتظر اجرای قانون هستند ، نگرانی درستی نیست.

سالاری در پایان تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است .