سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر


ساماندهی مبادی دروازهای شهر گامی موثر در هویت بخشیدن به پایتخت

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر...

گردشگری شهری با تاکید بر گردشگری شبانه

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر...

چالش کمبود پارکینگ و سرانه های خدماتی در شهر تهران

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر ...

ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و ...

بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و ...

زلزله تهران؛ بایدها و نبایدها

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و ...

شهروندان با مطالبه گری می توانند سیاست های مدیریت شهری را تغییر دهند

نشست " ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران" از سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر با سخنرانی بهروز بهنام عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیمور هنربخش مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سرزمین، محمود قدیری معاون فنی سازمان آتش نشانی، عباس استاد تقی زاده مدیر مرکز تاب آوری مدیریت بحران شهر تهران و با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و پیمان حسین محسنی شهردار منطقه 12 و جمعی از اساتید ، ائمه جماعت ، شورایاران و پژوهشگران منطقه 12 برگزار شد.

دمای منطقه ۲۲ دو درجه گرم شده است

نشست بررسی « بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران» از «سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر» با سخنرانی مصطفی بهزادفر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی علم و صنعت ، سهراب مشهودی رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، بهرام امین‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه قزوین و طراح «طرح تفصیلی منطقه۲۲ تهران» و حضور منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ، علی نوذرپور شهردار منطقه 22و علی توکلی مدیرکل سازمان تدوین قوانین و امور شورا شهرداری تهران به همت محمد سالاری عضو شورای شهر تهران برگزار شد.