عاملان ناکامی دولت به جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رای مردم به آقای روحانی به دلیل اعتماد آنان به اصلاح‌طلبان و احترامی بود که نسبت به آقای خاتمی قائل شدند و در پاسخ به کناره‌گیری فداکارانه آقای عارف در سال ۹۲ و دفاع مدبرانه آقای جهانگیری در قامت نامزد پوششی در سال ۹۶ به ایشان رای دادند.

حذف مهلت شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمانی

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تهران در خصوص بسته دوم محرک اقتصادی در شرایط کرونا، از حذف مهلت شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمانی خبر داد.

15 بیمارستان و 36 مدرسه شهر تهران روی گسل قرار دارند

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: فروریزش ساختمان پلاسکو، فروریزش نگاه منفعت طلبانه و عدم توجه به حقوق عمومی بود.

انتقال حق توسعه، جبران كننده خسارت و عدم النفع در اجراي طرح هاي توسعه شهري است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، انتقال حق توسعه راجبران كننده خسارت و عدم النفع در اجراي طرح هاي توسعه شهري دانست و از تصميم گيري مديريت شهري برای عملیاتی شدن این ساز و کار خبرداد.

مدافعان پياده‌رو فروشي عقب‌نشيني كردند

پس از هفته‌ها كه لايحه طرح ساماندهي پياده روها در دستور جلسه شوراي شهر تهران قرار مي‌گرفت و نوبت به رسيدگي آن نمي‌رسيد روز گذشته اين لايحه براي برگزاري جلسه با منتقدان پس گرفته شد.

مدیریت شرایط اضطراری و بازیابی سیستم آسیب دیده

بلایای طبیعی، بحران های اقتصادی و بیماری های همه گیر در دوره های مختلفی جهان را تحت تأثیر قرار داده است...