تضییع حقوق مردم در طرح توسعه دانشگاه تهران و طرح توسعه مجلس

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: برخی نهادهای امنیتی با دغدغه ایجاد امنیت برای مجلس بدون هماهنگی با مدیریت شهری تهران اجازه ساخت و ساز تا شعاع سیصد تا پانصد متری اطراف محدوده مجلس و ارتفاع بیشتر از ده و نیم متر را نمی‌دهند.

سازمان نوسازی شهر تهران املاک خود را برای بهسازی ونوسازی بافت فرسوده هزینه کند

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران و سازمان نوسازی تمامی ظرفیت این سازمان را صرف بهسازی محیطی و بازآفرینی شهری کند تا املاک پراکنده موجود سازمان، مستهلک و یا در بحران های مالی در حوزه پرداخت حقوق و نگهداشت شهر هزینه نشود.

اولویت های دولت در دو سال پایانی

دولت تدبیر و امید علیرغم اقدامات مناسب و موفقیت نسبی در دولت یازدهم، از ابتدای این دوره با مشکلات داخلی و خارجی فراوانی در مسیر تحقق شعارها و اهداف خود مواجه شد...

ضرورت تعامل موثر وزارت کشور واستانداری ها با احزاب در راستای صیانت از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت

محمد سالاری گفت: ایجاد محدودیت برای ورود افراد موثر به عرصه انتخابات منجر به تضعیف و ناکارآمدی نهاد های انتخابی می شود.

شکل گیری جنبش های مدنی در توجه به حقوق عمومی از دستاوردهای شورای پنجم است

محمد سالاری گفت: شکل گیری جنبش های مدنی در توجه به حقوق عمومی وکیفی سازی در شهر تهران از دستاوردهای شورای پنجم است.

نابرابری میزان توفیقات با اندازه آرزوها

دغدغه هایی مانند تخریب باغات، تخلفات ساختمانی گسترده، کمبود فضای عمومی در شهر، امحاي میراث تاریخی و طبیعی شهر از جمله عواملی بود...